ГРАФИК
за провеждане на държавен изпит(Редовна сесия), със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "бакалавър"

График на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "Бакалавър"

 

График на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "Бакалавър"

 

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
 
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
4 курс
     поправителна
4 курс
     ликвидационна
4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
Изпитна сесия
     редовна
септември
октомври
ноември
декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
февруари
март
април
май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс