Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2004 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Създаване на рейтингова система за дистанционен мониторинг на търговските банки в България

ФК

2.

Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския Съюз

АИ

3.

Методика за оценка на икономическата ефективност на публичните фирми

ФК

4.

Проектиране и изграждане на уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика и мениджмънт

Маркетинг

5.

Изследване състоянието на хотелския бизнес в България в следприватизационния период

ТБ

6.

Анализ на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД

ТБ

7.

Селското стопанство на прага на присъединяване към европейския съюз – състояние, проблеми и перспективи пред развитието на лозарството

МС

8.

Създаване на модерна информационна подсистема за управление и разпространяване на научната информация и публикациите в СА "Д.А.Ценов" за целите на дейността на Института за научни изследвания при СА"Д.А.Ценов"

БИ