Сключени договори по одобрени прокетни предложения - Кампания 2020