ЗНАКОВО УЧАСТИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ФОРУМ ПОД НАДСЛОВ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДА УСПЕЕШ В БЪЛГАРИЯ“

На 14.11.2023г. в продължениe на успешната серия от участия на експерти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов във форуми с ключово значение за навременното изпълнение на заложения от Университета актуален план-прием, Свищовското висше учебно заведение за поредна година взе участие в организирания от ЦПЛР – ОДК Перник кандидатстудентски форум под надслов „Висше образование – да успееш в България“.

Новаторската инициатива, претворила амбицията на кариерните консултанти от община Перник в мисията за въвеждане на нов стандарт за иновативна образователна практика с реално ориентирани към предизвикателствата на съвременното общество резултати не само трасира пътя за надеждна и добре развита във времето партньорска мрежа между образователните центрове от висшия и среден ешелон, но и показа органичната връзка и чест контакт между Стопанска академия и училищните колегиуми от област Перник в общата кауза за подготовка на новата генерация експерт икономисти.

Протоколните мероприятия в състава на проведения мащабен форум, обединил в едно над 21 Университета от страната бяха обезпечени с представителната квота на традиционните за Алма матер – Свищов коопериращи се административни центрове в лицето на отдел „Бакалавърско обучение“ и Кариерен център – Свищов, чиито представители - г-жа Галя Божкова, ръководител отдел и д-р Пламен Петров – Организатор образователен маркетинг поздравиха участниците и отправиха от името на Ректорското ръководство своите поздравления, изразявайки убедеността си, че делото на общинския кариерен център в това благородно начинание да се подготвят и развият най-съвременни образователна среда и научни стандарти водят еманацията на просветителската проява в хоризонта на едно по-авангардно направление, при което с ентусиазъм, но и с решителност би могло да се постигне съчетанието между добрите традиции от миналото с възможностите на настоящето и с визията за бъдещето.