"Златна Панега Цимент" АД предлага работна позиция за счетоводител

 


Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 13 държави, с над 6000 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
"Златна Панега Цимент" АД, дъщерно дружество на Титан Груп и водещ производител на строителни материали в България, търси:
 

Счетоводител

Отговорности:

 • Обработка на счетоводни документи на дневна база
 • Участва в приключване на месеца и анализ на определени сметки
 • Изготвя  месечни и еднократни (при поискване) справки за мениджмънта на компанията
 • Участва в изготвяне на годишни финансови отчети и справки за НСИ
 • Комуникира с доставчици, вътрешни и външни одитори
 • Подпомага извършване на инвентаризации в компанията  
 • Участва в процесите по изготвяне на месечна отчетност, финансово планиране, прогнозиране и анализ  
 • Незабавно информира за идентифицирани рискове  
 • Анализира  действителното отклонение на изпълнението в сравнение с прогнозата; при открити отклонения дава предложения за корективни мерки   
 • Извършва калкулация на разходи
 • Поддържа комуникация с  други дружества в Групата  

Изисквания:

 • Висше икономическо образование (бакалавър/магистър) - за предпочитане счетоводство или финанси
 • Две (2) години професионален опит на подобна позиция
 • Задълбочени познания в областта на МСС и Счетоводно законодателство
 • Отлични умения за работа с MS Office (Excel, Word)
 • Организираност, умение за приоритизиране на задачи и спазване на срокове
 • Отлични аналитични умения и ориентация към детайла
 • Лоялност, съчетана с нагласа за работа в екип и умение за боравене с чувствителна информация
 • Желание за професионално развитие


Предимства: 

 • Опит със система SAP или друга ERP система
 • Добро владеене на английски език

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение и социален пакет
 • Възможност за развитие и обучение в динамична и предизвикателна среда
 • Възможност за професионален растеж в международна компания

Ако предложението представлява интерес за Вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете автобиография в срок до 15.04.2019. на tsveta.ivanova@titan.bg
Всички кандидатури ще бъдат третирани като конфиденциални. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.