Заместник-ректор на Свищовската академия е избран за член на УС на Асоциацията на българските застрахователи

На свое заседание, проведено на 17.05.2023 г., Общото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) избра за член на Управителния съвет зам.-ректорът на СА „Д. А. Ценов” доц. д-р Румен Ерусалимов. Неговата кандидатура бе издигната от новия председател на УС на АБЗ и изпълнителен директор на „Дженерали застраховане” АД – Юри Копач.

В новоизбрания състав на Управителния съвет влизат още:
Пламен Шинов – изп. директор на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”;
Кирил Бошков – гл. изп. директор на ЗД „Евроинс Груп”;
Веселин Ангелов – изп. директор на „Алианц България Живот” АД;
Ивана Димова – изп. директор на ЗК „Уника Живот” АД;
Габриела Генова – председател на УС и финансов директор на „Граве България Животозастраховане” ЕАД.

След избирането му за председател на УС на АБЗ, Юри Копач се обърна към общото събрание с думите: „Приемам позицията със съзнание за високата отговорност, която аз и колегите от управителния съвет поемаме пред нашите членове. През годините Асоциацията се превърна в онова обединително звено, чрез което се формират стратегическите приоритети, общите политики, а и репутацията на сектора. Наша е отговорността да развиваме и надграждаме постигнатото, за да може, с общи усилия, да допринесем за разгръщане на потенциала на застрахователния сектор”.
В Асоциацията на българските застрахователи участват 29 застрахователни дружества с активи от близо 11 милиарда лева, което представлява 95,4% от българския застрахователен пазар. АБЗ се ангажира активно при поддържането на отворен диалог между застрахователи, потребители на застрахователната услуга, държавни институции и неправителствените организации с цел постигане на иновативност на застрахователната индустрия, развитие на дейност при лоялна конкуренция, по-голяма социална отговорност и повишаване на застрахователната култура на населението.
Доц. д-р Румен Ерусалимов благодари за оказаната му чест и доверие, и заяви, че приема избирането си в УС на АБЗ като признание за ролята на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, която посредством първата в България застрахователна катедра (катедра „Застраховане и социално дело”) вече 84 години подготвя кадри за застрахователния бизнес. Той сподели, че и занапред ще прави всичко по силите си за развитието на българското застраховане и за повишаване на застрахователната култура на населението – кауза, на която е посветил последните 26 години от живота си.