„Заедно в час“ предлага двугодишна програма

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Ние откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. 
"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти. 

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност. 

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г. 
Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018" на форума „Кариера в България – Защо не?“. 
Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате: 
обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning; 
двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”; 
менторска подкрепа от опитен професионалист; 
сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) 
финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2020 г.); 
развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки; 
осъществяване на летен проект или стаж между двете години; 
достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата; 
достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата; 
подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво; 

За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете нашия сайт: www.zaednovchas.bg/graduates/ 
Краен срок за приемане на кандидатури - 15.04.2020 г. 
"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.