Втори випуск украински студенти получи дипломи на СА „Д. А. Ценов“ след завършване на магистърска програма „Международен финансов мениджмънт“


В рамките на честване на 55-годишнината на Икономическия факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница се проведе и церемония по дипломиране на украински магистри, завършили за двойна диплома съвместната българо-украинска програма по „Международен финансов мениджмънт“. Церемонията се проведе в кабинета на ректора проф. Роман Гринюк, където деканът на факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ връчи свищовските дипломи на украинските студенти заедно с ръководителя на партниращата катедра по „Финанси и банково дело“ проф. Александра Лактионова и координатора на магистърската програма доц. Виктория Матвийчук. 
 

Деканът на Икономическия факултет проф. Татяна Орехова поздрави дипломантите и им пожела успешна кариера. От страна на СА „Д. А. Ценов“, като декан и ръководител от българска страна на магистърската програма проф. Андрей Захариев подчерта високото качество на подготовка и силната мотивация на дипломантите от втория съвместен магистърски випуск. 
В рамките на тържественото събрание и научна конференция, посветени на 55-годишнината на Икономическия факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус“, проф. Захариев прочете поздравителен адрес от името на ректора на СА „Д. А. Ценов“ проф. Марияна Божинова, връчи почетния международен плакет на Стопанска академия на декана на факултета-юбиляр и изнесе пленарен доклад, посветен на корпоративната социална отговорност в пандемична среда. 
Магистърската програма за двойна диплома на СА „Д. А. Ценов“ и Донецкия национален университет „Василий Стус“ е първата подобна българо-украинска образователна иновация. Нейното начало, с прием в редовна форма на обучение, е поставено през 2017 год., когато с решение на Академичния съвет от 10 юли е одобрена учебната документация и от месец септември са приети първите украински студенти. Организацията на учебния процес е в три семестъра (90 кредита), като вторият семестър се провежда в СА „Д. А. Ценов“ с лекции на английски език. Прилагат се правилата на програма Еразъм+ за признаване на периоди за обучение зад граница. Пандемичните условия през втория семестър на уч. 2019/2020 год. наложиха онлайн формат на учебен процес с използване на системата dl.uni-svishtov.bg като защитите на дипломни работи през м. декември 2020 год. бяха чрез видеоконферентна връзка.