„Винпром Свищов” стана домакин на традиционна среща със студенти от специалност „Маркетинг”


Студенти-маркетолози от Стопанска академия „Д. А. Ценов” придобиха преки впечатления от подходите за реализиране на стратегията за развитие на продуктовия портфейл на „Винпром Свищов”. В организираното от доц. д-р Ваня Григорова посещение в реална работна среда, участваха студенти от специалностите „Маркетинг”, „Икономика и управление на туризма”, „Търговски бизнес”, както и чуждестранни студенти, обучаващи се по европейската програма „Еразъм+”, от Русия, Украйна и Република Корея.


 
Принципите на производствената концепция бяха представени от технолога Тихомир Петров. Силен интерес у обучаемите предизвика стандартизираното производство на висококачествени вина, осъществявано в три продуктови линии. Студентите се запознаха с диференциацията на  продуктовите групи според целевия пазар: вина с нисък ценови клас за ежедневна употреба; вина със среден и висок ценови клас, суровината за които се добива чрез машинна обработка; селектирани вина с уникални характеристики от много висок ценови клас, за производството на които се разчита изцяло на ръчна обработка. Те наблюдаваха начина, по който тези вина, след определен престой в съответстващи по сложност и количество съдове, преминават през очистваща система и се съхраняват в специални дъбови бъчви в три складови сектора на предприятието, където се поддържа температура в диапазон 15 - 22оС през цялата година. За добрата технологична осигуреност на производството свидетелства сложното оборудване на цеховете за ферментация на розе, както и съвременните линии за бутилиране и етикетиране на готовата продукция. 


От гледна точка на маркетинговия мениджмънт, студентите установиха как теоретичните знания, придобити по редица маркетингови дисциплини, са приложени в практиката. В рамките на посещението им бяха изяснени подходите за ценообразуване на отделните класове вина и на различните селекции. Поставените от тях въпроси породиха дискусия относно подходите за пазарни проучвания и принципите за експортиране на готовата продукция, валидни за отделни държави. Коментирано бе реализирано партньорство с френски кооператив за управленско ноу-хау, съвместни продуктови иновации и продажбен мениджмънт. Технологът подчерта силната експортна насоченост на производството към страни като Германия и Дания и постави акцент върху начините за навлизане на международни пазари, най-вече посредством наградени участия на изложби със състезателен характер и отлично представяне на винени борси. Студентите останаха възхитени от многобройните вина, наградени през изминалите години, сред които „Горчивка” и „Legio”, представени в специална изложбена зала със завоюваните национални и международни отличия и сертификати. 
В края на срещата, наред с поднесените благодарности, студентите и служителите на „Винпром Свищов” си пожелаха утвърдилата се тригодишна традиция за провеждане на обучения в реална среда и публични лекции да продължи чрез партньорство в нови съвместни инициативи.