Вера Пачалова: Хората, завършили Свищовското висше училище, са екипни играчи

По повод на своята 85-годишнина Стопанска академия "Димитър А. Ценов" стартира рубриката "Успешните възпитаници". В нея ще бъдат публикувани интервюта с възпитаници на Академията, които заемат ръководни длъжности в корпоративния сектор, намират се на престижни позиции в обществото или са експерти в своята област. Разисквани теми в рубриката ще бъдат кариерната реализация и ролята на Стопанската академия за формирането на професионалните компетенции на младите хора. Ще бъдат представени и посланията на успешните възпитаници на Свищовското висше училище към академичната общност и техните съвети, препоръки и напътствия към неговите настоящи и бъдещи студенти. 
Днес наш гост е Вера Пачалова, която в момента главен експерт в дирекция „Застраховане на отговорности“ в ЗАД „Армеец“. ЗАД „Армеец“ е една от водещите български застрахователни компании, работеща в сферата на общото застраховане. 

Благодарим Ви, че приехте нашата покана за интервю. Представете се накратко. Кое е Вашето родно място и къде живеете в момента?
Здравейте и благодаря за възможността да бъда част от инициативата „Успешните възпитаници“ на Стопанската академия. Родена съм в гр. София, но по-голямата част от детството си прекарах в гр. Пазарджик, където завърших средното си образование в Езикова гимназия "Бертолт Брехт". Сега живея и работя в София. Имам и дъщеря. 

С какво се занимавате сега и на какъв етап се намира Вашата професионална кариера? 
Работя в Застрахователно акционерно дружество „Армеец“. В момента съм главен експерт в дирекция „Застраховане на отговорности“. Работата ми е насочена изцяло в подкрепа на колегите от агенциите на дружеството и застрахователните посредници при сключване на застраховки от клас „Отговорности“, разясняване на различните нива на покрития и договарянето на покритието по застраховките и договаряне на специални условия при необходимост. 

Кои са най-големите предизвикателства, които срещате в работата Ви? 
Преминала съм през много нива на застрахователната дейност от позиции, свързани с ликвидацията и аквизационната дейност до сегашните ми отговорности. Повечето от предизвикателствата в работата ми сега са свързани с факта, че към момента голяма част от полиците от клас „Отговорности“ се сключват поради някакво нормативно задължение, а тези, които са на доброволен принцип, не са особено популярни. Ето защо полагаме доста усилия да разработим този пазарен сегмент, което става бавно и постепенно, но смея да твърдя, че вече се забелязват положителни тенденции в тази посока. Тоест застрахователният пазар в България започва все повече да осъзнава необходимостта от застраховане на различни нива, на различни обекти и на различни дейности, а не само на движимото или недвижимото имущество. 

Кои качества считате за важни, за да сте успешна в своята работа? Как ги възпитавате в себе си? 
Според мен разковничето за успех във всяка професия са постоянството и непрекъснатото обучение и самоусъвършенстване. Радвам се, че позицията ми в ЗАД „Армеец“ налага да проявявам и двете качества, което ме мотивира изключително много.

Какво обичате да правите в свободното си време? Имате ли хоби? 
Обичам да се виждам и забавлявам с приятели, когато не съм на работа. Прекарвам свободното си време със семейството си и мои близки хора. Отделям време и за спорт. Харесва ми да чета и да обогатявам общата си култура. 

Кога и в коя специалност завършихте висшето си образование в Стопанска академия? 
Бакалавърска степен по специалност „Застраховане и социално дело“ получих през 2006 г. През 2007 г. придобих и магистърска степен в МП „Застраховане“. През 2014 г. обаче отново се завърнах в Академията, за да завърша и МП „Финансов мениджмънт“. Случи се така, защото Свищовската академия притежава необикновената сила да те привлича отново и отново към себе си, карайки те да се самоусъвършенстваш постоянно. 

Защо избрахте Свищовската академия за свое висше училище? Какво я отличава от другите университети у нас? 
Първо трябва да кажа, че се гордея с факта, че съм възпитаничка на Свищовската академия. На практика на нея и на моите преподаватели от най-старата школа по застраховане в България дължа всичко в професионален план. Избрах Академията за мое висше училище и по емоционални, и по чисто рационални причини. Емоционалните причини са свързани с всичко, което знаех за академичната атмосфера в Свищов, а рационалните – с факта, че нямаше къде да получа по-добра подготовка по икономика и в частност по застраховане. 

Кои са най-хубавите и ярки спомени от студентските Ви години? 
Най-ярките ми спомени са свързани с пълните аудитории, честите срещи високоерудирани хора, кипящият град с неповторим младежки облик. Няма как да забравя страхотните изживявания, които имам със своите състуденти и създадените приятелства, които се прехвърлиха от студентската скамейка в професионалния ми живот. 

Кои от изучаваните учебни дисциплини можете да посочите като най-полезни за Вас и кои преподаватели са Ви повлияли най-много? 
Определено много важни за мен са знанията, получени по дисциплини като „Теория на застраховането“, „Организация на застраховането“, „Застрахователен пазар“ и „Имуществено и лично застраховане“. От друга страна, мога да кажа, че всички преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело“ имат роля за моето формиране като специалист, а измежду тях особено силно със своя професионализъм са ми повлияли доц. Венцислав Василев и гл. ас. Таня Илиева. 

С какво образованието в Свищовската академия Ви помага във Вашия професионален път?
Образованието, получено в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, определено ми помага много в моята професия. На първо място това става чрез придобитите от мен обширни познания за фундаменталната основа и принципите на застраховането. На следващо място ми помага с възпитания по време на моето следване начин на мислене, ориентиран към решаването на различни казуси. 

Кое отличава хората, завършили в Стопанската академия, и какво ги прави конкурентни на пазара на труда? 
Малкият академичен град сближава хората, а Академията дава шанс на студентите да бъда заедно, да работят заедно и да се забавляват заедно. Така се създават екипи, създават се приятелства между колеги от различни специалности и когато някой има нужда от съвет или помощ, то той винаги може да разчита, че ще му бъде подадена ръка. Считам, че хората, завършили Свищовското висше училище, са екипни играчи, притежаващи широк мироглед, много добри познания по икономика и силна връзка помежду им. Всичко това помага изключително много, когато трябва да се докажеш в професионален план. 

Какво послание можете да отправите към настоящите и бъдещите студенти на Стопанската академия или към нейните преподаватели? 
Да не спират да се развиват и да продължат благородното дело на Димитър Ценов! Знанието отваря врати и ще направи света по-хубав. Ето защо няма нещо по-велико от това да помагаш на хората да стигнат до него.