Възпитаник на Свищовската академия е новият министър на туризма

Съгласно указ на президента на Република България – г-н Румен Радев на 02 август 2022 бе назначено новото служебно правителство на страната. В новия Министерски съвет има и възпитаник Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Това е г-н Илин Димитров, който оглавява Министерството на туризма.  

Илин Димитров е роден в гр. Добрич, където завършва Езикова гимназия "Гео Милев". Неговият професионален започва в сферата на туризма, където той преминава през редица длъжности. От 2007 г. насам развива свой бизнес в сферата на туристическата анимация, а от 2016 г. – в областта на трудовото посредничество. Преподавател е в Икономически университет – Варна, където е и директор на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“. Притежава две образователни и квалификационни степени „професионален бакалавър“, както и бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Отново в областта на стопанското управление е и неговата магистърска степен, която той получава пак в Свищовското висше училище. Доктор е по икономика. Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца. През 2020 г. е избран за председател на Варненската туристическа камара.