Възможности за трансгранична трудова мобилност представиха пред свищовски студенти


Възможности за трансгранична трудова мобилност между Румъния и България бяха представени пред студенти от различни курсове и специалности в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Гост-лектори в свищовското висше училище бяха експерти по проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност”, който се реализира от Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) и Асоциация за устойчиво развитие Слатина (ADDS), Румъния. Десислава Пенчева и Георги Георгиев – съветници към Агенция „Виза”, и Лора Саркисян – PR експерт към проекта, представиха пред свищовските студенти основни акценти при търсене и осъществяване на трудова заетост в трансграничната зона. Коментирани бяха регионалната икономическа свързаност, трудовото законодателства в България и Румъния, субсидиращи програми за квалификация и наемане на работа. Лекторите поясниха какво търсят най-често работодателите от двете страни на река Дунав, когато наемат служители. Дискутирани бяха и основни фактори, които възпрепятстват или насърчават трансграничната трудова мобилност.В рамките на информационната среща бе осъществена видеоконферентна връзка с представители на Асоциация за устойчиво развитие Слатина. От румънските партньори по проекта, свищовските студенти получиха информация за търсенето на икономисти в северната ни съседка, нормативно установената минимална работна заплата за различните сектори и при специфични случаи.
Гост лекторите разясниха на младежите и как могат да се възползват от безплатните консултантски услуги, които се предоставят от експерти по проекта. В края на срещата, кратък филм представи хора, осъществяващи трансгранична трудова мобилност в Румъния и в България.