Възможности за студентски стаж в IT сектора представиха пред свищовски студенти от специалност „Бизнес информатика”

Възможности за студентски стаж представи пред студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в специалност „Бизнес информатика” една от най-бързо развиващите се софтуерни компании в България – Prime Holding JSC. Гост-лектори бяха Илиян Атанасов – регионален мениджър и ръководител проекти, и Димитър Ников – експерт обучение. Информационната среща, организирана от катедра „Бизнес информатика”, откри нейният ръководител, доц. д-р Веселин Попов. Той представи гостите и благодари за възможностите, които холдингът осигурява за обучението и кариерното развитие на свищовските студенти. 

Приветствие към гостите и към присъстващите студенти отправи доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор по студентска политика и институционални комуникации. Той подчерта важната роля на стажа за академичното и професионално развитие на студентите и възможността, която той им предоставя за трансформиране на теоретичните им познания в професионални практически умения.
Илиян Атанасов представи накратко холдинга, съставляващите го фирми и насоките, в които работи и се развива. Той посочи, че към настоящия момент в него работят 280 души, в по-голямата си част програмисти, а фирмата има офиси в 7 града в България, а също и в Сърбия. Нейна основна цел е непрекъснато да привлича нови и перспективни кадри за обучение и работа, като в тази насока е и провежданата вече 5 години стажантска програма, целяща да привлече студенти завършващи обучението си в компютърни специалности.
Подробности за стажантската програма представи Димитър Ников. Той уточни, че тя има периодичен характер и се провежда неколкократно през календарната година. На студентите бе презентирана възможността да участват в стажантската програма, стартираща на 12.03.2018 г. като срокът за кандидатстване е в периода 1.03.2018 – 5.03.2018 г.

Гост-лекторите поясниха, че кандидатстването се осъществява по 2 начина: Чрез попълване на електронна форма на адрес: http://www.primeholding.com/internship; Чрез изпращане на CV на e-mail: internship@primeholding.com. Подборът на кандидатите се осъществява посредством теоретичен тест и две практически задания, които те трябва да решат в рамките на 5 дни. В зависимост от своите умения и познания, кандидатите могат да се насочат към някое от следните 4 направления: Java; NET; Front-end (HTML, CSS, JavaScript, Angular 4); Salesforce development.
Стажът с одобрените кандидати се осъществява на 2 фази. Първият етап с продължителност 3 месеца е с цел обучение и специализиране на знанията и уменията в конкретното направление, както и оценка на силните и слабите страни на всеки стажант. Този етап завършва с вътрешна оценка, въз основа на която се прави подбор на онези стажанти, които продължават към втората фаза. През втория етап с продължителност 6 месеца със стажантите се сключва трудов договор и те започват работа по реални проекти в сътрудничество с останалите програмисти на компанията.
В края на срещата студентите имаха възможност да зададат своите въпроси към представителите на Prime Holding, а зародилата се дискусия продължи и в неформална обстановка.