Възможности за студентски бригади в САЩ през лятната ваканция представи пред свищовските студенти USIT COLOURS


Възможности за студентски бригади в САЩ през лятната ваканция на 2020 г. представи пред студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” агенцията за студентски и младежки обменни програми и пътувания в Америка, USIT COLOURS. На специализиран щанд пред Факултетен корпус, представители на агенцията запознаха студентите с програмата Work and Travel USA, известна у нас като „бригада в Америка“, създадена от Държавния департамент на САЩ в средата на миналия век.

Свищовските студенти научиха как могат да кандидатстват, какви са сроковете, възможностите за финансиране на пътуването, избор на работни позиции, заплащане. Съобразена с учебния процес, програмата се провежда през лятната ваканция, като младите хора (студенти в редовна форма на обучение до 28 г.) могат да работят четири месеца и един месец да пътуват. Предлаганите работни оферти с разнообразни позиции при едни от най-добрите работодатели в Щатите, ще им осигурят опит в американска компания, което ще им помогне за бъдещото професионално развитие. Сред ползите, свързани с кариерната реализация на студентите, е и подобряване нивото на владеене на английски език.

Програмата дава възможност на студентите да станат по-самостоятелни, като се справят сами в непозната среда, да срещнат хора от цял свят и да създадат ценни приятелства, да пътуват и да разгледат голяма част от емблематичните за САЩ места, а след завръщането си в България да разполагат с финансов ресурс, който да използват за издръжката си през новата учебна година.

В свободни разговори с представителите на агенцията, студентите се информираха за някои от най-често заеманите работни позиции по Work & Travel USA и какво ниво на владеене на английски език се изисква за тях. Представена им бе и възможността за финансиране чрез студентски кредит, който се погасява след приключване на студентската бригада.