Възможности за стаж в Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия


Уважаеми колеги,
Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия оповести стартирането на нова схема за стажове на Европейската комисия, насочена към стажанти с висше образование.
Крайният срок за кандидатстване е 13 септември 2021 г.

Повече информация е достъпна на следния електронен адрес:  https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/