Възможности за обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов представя висшето училище в „Кандидатстудентска борса” 2018


За поредна година Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участва в националното изложение „Кандидатстудентска борса” 2018. Форумът се организира от сдружение „Кандидатстудентска борса”, което обединява висши училища и неправителствени образователни институции за работа със студенти и кандидат-студенти от България. По традиция, всяка година сдружението организира представяне на висшите училища в столицата и други градове в страната.
Тазгодишното, 24-то издание на изложението, бе официално открито в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. Сред гостите на откриването бяха проф. д-р инж. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите в България, ректори и зам.-ректори на висши училища. Гост на откриването бе и зам.-ректорът по учебна дейност на Стопанска академия, проф. д-р Марияна Божинова. Свищовското висше училище бе представено от Галя Божкова – ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” и Милена Костадинова – инспектор в същия отдел.

Сред предимствата за студентите, обучаващи се в Свищов, които представителите на Стопанска академия коментираха с посетители на изложението са:

  • Актуално портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика“ и „Администрация и управление“;
  • Солидно професионално теоретично и практико-приложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация;
  • Диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада;
  • Ефективна комуникация и взаимодействие с високо мотивиран и квалифициран академичен състав с признати позиции в практиката, преподавателската и научноизследователската дейност;
  • Автентична академична атмосфера, предлагаща отлични възможности за обучение, развлечение, национални и международни студентски практики;
  • Международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми;
  • Социално ориентирани семестриални такси, възможност за настаняване в общежитие, столово хранене и др.;
  • Финансова подкрепа (стипендии и награди) в размер на над 2 000 000 лева годишно.

След откриването на „Кандидатстудентска борса” 2018 в столицата, Стопанска академия ще участва и в изложенията, които се провеждат през м. март в градовете Монтана (6 и 7 март), Велико Търново (8 и 9 март), Добрич (12 и 13 март), Варна (14 и 15 март), Бургас (16 и 17 март), Хасково (19 и 20 март) и Стара Загора (21 и 22 март). По време на двудневните изложения, посетителите на специализирания щанд на свищовската академия ще получат информация за условията за кандидатстване, приема, обучението, социално-битовите условия и възможностите за реализация след завършване на висшето образование. На разположение ще бъдат и рекламни материали с подробна информация за обучението в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Актуална информация за приема на студенти през 2018 г. в различните степени, специалности и форми на обучение, се публикува и на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов www.uni-svishtov.bg