Възможности за личностно и кариерно развитие представи пред свищовските студенти AIESEC – Пловдив


Възможности за личностно и кариерно развитие представи пред студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” офисът на AIESEC – Пловдив. С информационен щанд, позициониран пред Факултетен корпус, в свищовското висше училище гостуваха Кристина Денева – президент на локалния офис на AIESEC в Пловдив и Димитър Иванов – лидер на екип. Те разясниха на посетилите щанда студенти, как и какви стажове могат да реализират в голямото разнообразие от сектори и позиции в над 110 държави по света.
Стажантските програми, които представи най-голямата в света студентска организация, дават възможността на студенти от различни професионални направления да придобият опит в избраната от тях сфера в мултикултурна среда, да се запознаят с работния процес в различни международни компании и с техния стандарт на работа.


Пред свищовските студенти бяха представени възможностите за личностно и кариерно развитие чрез три стажантски програми, за които може да се кандидатства целогодишно. Global Talent е платен стаж с продължителност от 6 до 78 седмици. Той предоставя възможност на младите хора да развият своите лидерски и професионални качества като станат част от голяма мултинационална компания и да натрупат международен опит в сферата, която са избрали. Global Entrepreneurе е предназначен за млади хора с интереси към предприемачество и този обмен развива лидерските им качества, като предоставя възможност за стаж в международен стартъп. Студентите, избрали Global Volunteer имат възможността да развият лидерските си качества като участват в доброволчески проект в чужбина, който допринася за разрешаването на социален проблем.
Освен с различните стажантски програми, гостите от локалния офис на AIESEC в Пловдив запознаха свищовските студенти и с начините за кандидатстване. Те поясниха, че кандидатите трябва да са на възраст от 18 до 30 години, като изискванията могат да варират според съответната стажантска позиция.