Възможност за участие във виртуална студентска мобилност по иновативни проекти


Уважаеми студенти и докторанти,

Центърът за международна дейност Ви информира за възможност за участие във виртуална мобилност. Мобилността е на тема „Иновативни проекти“ (6 ЕСТК кредита) и ще се проведе онлайн в периода от 12 ноември до 23 декември 2020 г. Супервайзор на виртуалната мобилност е доц. Диана Завадска от Одеския национален икономически университет (Украйна). Участниците в мобилността ще получат сертификат.

За участие в мобилността е необходимо:

  1. В срок до 9 ноември 2020 г., да попълните и подадете онлайн формуляр за участие: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P1xFlO9yxE6okFsXyFW8q4zHZHWlPdVPp4xG-uDz2IdUQjdETU9WWFEySllLWjVOSFlCQVBCVUE5My4u
  2. Да владеете английски език на ниво В1 по ОЕЕР или по-високо.

За повече информация относно мобилността, пишете на international@uni-svishtov.bg.