Възможност за участие в 8-ми международен студентски симпозиум „Experience. Knowledge. Contemporary Challenges” на тема „Back to the Future. Social-Economic Challenges and Perspectives“


Уважаеми студенти и докторанти, 
Университетът ARTIFEX в Букурещ най-учтиво Ви кани да вземете участие в 8-мия международен студентски симпозиум на тема „Back to the Future. Social-Economic Challenges and Perspectives“. Научният форум се организира в партньорство с СА „Д. А. Ценов“ и висши училища от Украйна, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия и Италия.
Събитието ще се проведе онлайн на 27-28 май 2021 г.
Тематични направления:
  • Entrepreneurship, Social and Cooperative Economics;
  • Business Administration, Management, Marketing;
  • Finance, Banking and Accounting;
  • Cybernetics, Statistics and Business Informatics;
  • Economic and Social Studies.
Важни дати:
  • 10 май 2021 – изпращане на заявка за участие и цялостна разработка;
  • 14 май 2021 – получаване на уведомление за одобрение на разработката след преглед от научен комитет. 
Работни езици: английски и румънски език.

За повече информация посетете следния линк.