Възможност за преподавателска мобилност в Република Узбекистан


Уважаеми колеги,
Центърът за международна дейност при СА информира преподавателите от СА „Д. А. Ценов“ за възможността за провеждане на краткосрочна мобилност с цел преподаване (на английски и руски език) през учебната 2018/2019 г. в Андижанския аграрен институт, гр. Андижан, Република Узбекистан. 
Разходите за път, престой, виза, застраховка и възнаграждение ще бъдат покрити от Държавен фонд на Република Узбекистан.
За повече информация: Център за международна дейност, тел: 0631 66 376, e-mail: international@uni-svishtov.bg