Възможност за обучение и мобилност по проект DIVET

 

Уважаеми студенти и докторанти,

Представяме на Вашето внимание възможност за обучение и последваща мобилност в чужбина по проект DiVET по програма  Еразъм +, реализиран от Българската търговско-промишлена палата. Основна цел на проекта е създаване на учебен профил на нова професия в системата на професионалното образование "експерт по онлайн експортни дейности".

 

Една от дейностите по проекта е провеждането на пилотно обучение, насочено към младежи, които искат да повишат своите познания в сферата на експорта и дигиталните технологии. Основна цел на дейността е да развие уменията на обучаемите за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на тяхната професионална квалификация.

 

Обучението е безплатно, извършва се онлайн и присъствено, като включва и стажуване в експортно ориентирана фирма. Завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

 

Двама от най-добре представилите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият ще изкара своята практика в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

 

Повече информация относно обучението и условията за участие, необходимите документи за кандидатстване и изискванията към кандидатите, можете да намерите в приложените документи, както и на https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/DiVet/pilot.html

 


Център за международна дейност