Възможност за мобилност в Канада


Уважаеми студенти и докторанти,
Университетът на Британска Колумбия в Канада предлага следните възможности за мобилност, в които бихте могли да участвате:

1. Изследователска мобилност от 1 до 12 месеца. Гостуващите студенти и докторанти не дължат семестриална такса на университета, но заплащат еднократна такса за кандидатстване. Кандидатстването е през цялата година. Срокът за реализация на мобилността е гъвкав и се договаря между Университета на Британска Колумбия, Стопанска академия и одобрения кандидат. 

2. Интензивна лятна програма за обучение във Ванкувър. Програмата се провежда през м. юни и м. юли. Програмата през м. юли включва повече курсове. Студентите могат да избират курсове от два пакета, като всеки пакет включва по 39 учебни часа. Таксата за участие в интензивната програма е 5250 канадски долара и в нея са включени както обучението и материалите към него, така и настаняване, посрещане и изпращане от летището, обиколка из града, социални дейности, медицинска застраховка.

Повече информация можете да получите на имейл: international@uni-svishtov.bg.