Възможност за кандидатстване по стипендиантска програма на мексиканското правителство за 2024 г.

В МОН е получено писмо от посолството на Мексиканските съединени щати в Будапеща относно стипендиантска програма на мексиканското правителство за 2024 г.
Подробна информация за програмата може да бъде намерена на https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785.
Регистрацията и подаването на необходимите документи се извършват в срок до 28 юни 2024 г. чрез платформата SIGCA (Sistema de Gestion de Cooperation Academica/Система за управление на академичното сътрудничество) https://sigca.sre.gob.mx/login).