Възможност за изнасяне на курс лекции в чужбина в областта на финансите


Уважаеми колеги,
Балтийската международна академия в Рига набира кандидати за преподавателска позиция за изнасяне на курс лекции по дисциплините „Финансово счетоводство“ (9 ЕСТК кредита), „Корпоративни финанси“ (4,5 ЕСТК кредита) и „Въведение във финансите“ (4,5 ЕСТК кредита) от бакалавърска програма „Финансов мениджмънт“. Преподавателската дейност ще се реализира през летен семестър на учебната 2020/21 година и зимен семестър на учебната 2021/22 година. От кандидатите се очаква да притежават солидни умения за водене на писмена и устна комуникация на английски език. Позицията е отворена и за докторанти.

Повече информация можете да получите на имейл: international@uni-svishtov.bg.
С уважение,
Център за международна дейност