Възможност за докторантска мобилност в Полша


Уважаеми докторанти,
Вроцлавският университет в Полша стартира конкурс за подбор на един докторант за участие в едномесечна научноизследователска практика. Практиката се организира от катедра “Счетоводство, отчетност и финансов анализ”, под ръководството на д-р Йоанна Коджак. Обявата за подбор ще отворена до 14 април 2020 г. Практиката ще се осъществи в рамките на програма PROM за международен обмен на докторанти и академичен персонал, която се реализира с финансовата подкрепа на Полската национална агенция за академичен обмен (NAWA). Одобреният кандидат ще получи грант за покриване на транспорните разходи и застраховка (3000 злоти) и за преживяване (12000 злоти).

Повече информация относно документите за кандидатстване и спецификата на практиката можете да намерите на следната уеб страница: https://cobn.ue.wroc.pl/recruitment.