Важно за студентите, получаващи социални стипендии!


Уважаеми студенти, 
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов Ви уведомява, че от 02 август 2021 г. е с нова обслужваща банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, КЛОН СВИЩОВ.
Във връзка с промяната на обслужващата банка и превеждането на социалните стипендии за месеците АВГУСТ и СЕПТЕМВРИ 2021 г., е необходимо да разкриете нова банкова сметка в обслужващата банка на СА „Д. А. Ценов“. 
Моля, в срок до 13 август 2021 г. (петък), да изпратите на посочения e-mail адрес – сканирано (или снимано) Удостоверение с новата Ви лична IBAN сметка от „Централна кооперативна банка“ АД.
Социални стипендии получават:
  • Несемейни студенти без двама родители;
  • Студенти с трайни увреждания;
  • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания;
  • Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания;
  • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
  • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
  • Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
Янислава Александрова
Инспектор/БМО 
Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
СА „Д. А. Ценов“ - Свищов
тел. (0631) 66-226
y.aleksandrova@uni-svishtov.bg