ВАЖНО!!! Извънредна годишна изпитна сесия


Уважаеми студенти, 
На основание актуализиран график на учебния процес за уч. 2020/2021 г. (ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“) с Решения № 10/07.06.2021 г. на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, се организира извънредна годишна изпитна сесия в периода 21.07. – 23.07.2021 г. за следните категории студенти:
  • ОКС „бакалавър“ – I  и II курс (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение);
  • ОКС „бакалавър“ – III курс (редовна и задочна форма на обучение), вкл. втора специалност;
  • ОКС „магистър“ – прием октомври 2020, (неикономисти и професионални бакалаври), първа учебна година;
  • ОКС „магистър“ – прием март 2021, (икономисти).
По време на извънредната годишна изпитна сесия, студентите ще имат възможност да положат невзети изпити от текущия и от минали семестри. 
За изпити от летен семестър на уч. 2020/2021 г. не се подават заявления и не се дължи такса.
За изпити от зимен семестър на уч. 2020/2021 г. се подават заявления и не се дължи такса.
За изпити от минали семестри е необходимо да подадете заявление чрез студентско досие или във Фронт офис „Обслужване на студенти“ до 15.07.2021 г. и да заплатите такса за всеки заявен индивидуален протокол не по-късно от 16.07.2021 г.


Подробен изпитен график може да намерите във Вашето студентско досие на сайта на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в раздел ИЗПИТИ https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/sd