В Стопанска академия "Д. А. Ценов" се дипломира Випуск 2021 в ОКС "бакалавър" от факултети ПТБ и СО

     На тържествена церемония в аулата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се дипломираха придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Производствен и търговски бизнес” и „Стопанска отчетност” от Випуск ’2021. Облечени с академични тоги и барети, в присъствието на своите родители, приятели и близки, дипломантите получиха поздравления и признание за положения труд през периода на обучение. Абсолвентите приветства ректорът на Свищовското висше училище – проф. д-р Марияна Божинова. „Бъдете уверени, че дипломата, която ще получите след 4-годишен упорит труд – четене, решаване на множество казуси и задания, тестове и изпити, Ви открива много възможности за успешна професионална реализация в сферата на икономиката и управлението на всички равнища – фирмено, общинско, регионално и държавно не само в страната, а и в чужбина, но аз Ви умолявам да останете в България, въпреки огромните предизвикателства, защото страната ни се нуждае от Вас – млади и образовани хора, които да градят нейното бъдеще”, каза ректорът и подчерта, че дипломата от Стопанска академия „Д. А. Ценов” е международно призната и има висока стойност.
    По традиция, на церемонията бе изпълнен ритуалът по полагане на Галилеевата клетва. Свищовската академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта-Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света. Ритуалът по полагане на клетвата изпълни ректорът на Академията, а дипломантите от Випуск ’2021 тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия „Д. А. Ценов”; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си. След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета”.
 
    Проф. Божинова обяви имената на първенците на випуска от двата факултета и им връчи дипломите. С пълно отличие – среден успех от годините на следване 6,00 и оценка от държавния изпит 6,00 се дипломира Галина Лазарова от спец. „Счетоводство и контрол”. С отличен успех (над 5.50) се дипломираха 39 бакалаври от двата факултета. Сред отличниците е и студентът, своеобразен рекордьор по реализирани мобилности – Иван Йорданов, завършил спец. „Икономика на туризма”, е посетил 24 държави по време на своето 4-годишно обучение по различни програми и проекти, основно студентска мобилност по програма Еразъм + с цел обучение и с цел практика. Като ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма”, проф. Божинова връчи дипломите на завършилите спец. „Икономика на туризма”.
    Поздравителни слова към дипломантите отправиха и ръководителите на съответните катедри, които връчиха дипломите на своите абсолвенти: доц. д-р Теодора Филипова – „Търговски бизнес”; проф. д-р Любчо Варамезов – „Индустриален бизнес и предприемачество”; доц. д-р Марина Николова – „Аграрна икономикса”; доц. д-р Галина Чиприянова – „Счетоводна отчетност”; доц. д-р Силвия Костова – „Контрол и анализ на стопанската дейност”; доц. д-р Пламен Петков – „Статистика и приложна математика”.
     Церемонията по дипломиране на придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Производствен и търговски бизнес” и „Стопанска отчетност” от Випуск ’2021 завърши с тържествена обща снимка пред сградата на ректората и традиционното ритуално хвърляне на баретите.


Отличници на факултет „Производствен и търговски бизнес”:

специалност „Икономика на търговията”:

Михаела Николаева Минчева

Милан Руменов Чернев

Ралица Тодорова Евтимова

Георги Попхристов Димитров

Христина Маринова Маринова

Мая Цветанова Алексиева

Венцислав Ивайлов Христов

Марияна Любенова Асенова

Надя Василева Николова

Петранка Светлинова Младенова

специалност „Икономика на туризма”:

Джерен Билент Расим

Ирина Атанасова Харлова

Анастасия Огнянова Врачовска

Иван Надев Йорданов

специалност „Индустриален бизнес и предприемачество”:

Еленка Борисова Маринова

Цветелина Христова Йотова

Йоан Недков Димитров

Кристиян Любомиров Димитров

Петя Малинова Стефанова

Христо Стоянов Стоянов

специалност „Аграрна икономика”:

Илина Георгиева Царска

Анка Емилова Маринова

Пламен Симеонов Павлов

 

Отличници на факултет „Стопанска отчетност”

специалност „Счетоводство и контрол”:

Галина Цветанова Лазарова

Николета Асенова Николаева

Калоян Боянов Панов

Калоян Александров Михайлов

Михаела Тодорова Митева

Биляна Ивайлова Килифарева

Елеонора Ивайлова Увалиева

Елеонора Георгиева Славкова

Петя Валериева Иванова

Петя Димитрова Видова

Гергана Цветкова Ангелова

Надя Любомилова Хаджиева

Габриела Петрова Стефанова

Евгения Радкова Рубашка

Ивайло Виолинов Василев

специалност „Стопански и финансов контрол”:

Милена Валентинова Петрунова-Иванова