В Стопанска академия „Д. А. Ценов” се дипломира випуск 2019 в ОКС „бакалавър”


Абсолвентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от випуск 2019 в ОКС „бакалавър” получиха дипломите си на тържествени церемонии. В рамките на проведените четири церемонии се дипломираха обучавалите се по различните специалности към четирите факултета на Свищовското висше училище – „Финанси”, „Мениджмънт и маркетинг”, „Производствен и търговски бизнес”, „Стопанска отчетност”. В аулата на родната Алма матер, облечени с академични тоги и барети, в присъствието на своите родители, приятели и близки, дипломантите получиха поздравления и признание за положения труд през 4-годишния период на обучение.

Приветствия към випускниците отправиха ректорът – доц. д-р Иван Марчевски, зам.-ректорът по учебна дейност – проф. д-р Марияна Божинова, деканите на съответните факултети и ръководителите на катедри. Те увериха абсолвентите, че дипломата, която получават, им открива много възможности за успешна кариера в сферата на икономиката и управлението на фирмено, общинско и държавно ниво, не само в България, но и в чужбина, защото дипломата от Стопанска академия „Д. А. Ценов” е международно призната и има висока стойност. По думите на ректора, икономиката е най-големият работодател, а през следващите 5-10 години икономическите специалности ще бъдат в топ три на най-търсените специалности. „Не си търсете работа като икономисти, а бъдете хора, които създават работни места, бъдете предприемачите на България. Вие сте хора, които имате квалификацията и компетентността да бъдете лидери и да водите други след себе си”, каза доц. Марчевски в обръщението си към дипломантите. Проф. Божинова също призова млади хора да останат в България и тук да търсят своята професионална реализация, защото страната ни има нужда от млади и образовани хора. „Вярвайте в себе си, имайте куража да следвате мечтите си и бъдете достойни възпитаници на едно от най-старите и елитни висши училища в България – Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, пожела на абсолвентите зам.-ректорът. 
В приветствията от деканите и ръководителите на водещите катедри бяха изразени и благодарности към родителите на дипломантите за тяхната помощ и подкрепа през годините на следване, и за засвидетелстваното доверие към свищовското висше училище. По традиция, на церемониите бе изпълнен ритуалът по полагане на Галилеевата клетва. Свищовската академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта-Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света. Абсолвентите на Свищовското висше училище от випуск 2019 тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия „Д. А. Ценов”; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си. След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета”. 
По време на проведените четири церемонии се дипломираха 1030 абсолвенти, като 102 от тях завършиха ОКС „бакалавър” с отличен успех от 5.50 до 6.00. Със среден успех от следването 6.00 и оценка от държавния изпит 6.00 се дипломираха Марина Спасова и Севилян Османова – спец. „Счетоводство и контрол”, Ивана Димова – спец. „Стопански и финансов контрол”, Север Баръш – спец. „Финанси” и Симона Иванова – спец. „Стопанско управление”. Отличниците получиха своите дипломи и грамоти от представителите на академичното ръководство и деканите на съответните факултети. Заслужено признание и бурни аплодисменти получи и всеки друг випусник при връчване на дипломата му от ръководителя на съответната катедра. 
По време на церемониите бе представена Алумни асоциацията на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Координаторът по образователен маркетинг към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – гл. ас. д-р Юлиян Господинов и Димка Генчева – организатор АЦККВО поясниха, че всеки дипломирал се придобива членство в асоциацията и може да продължи да поддържа връзка с родната Алма матер чрез различни форми и инициативи. Тържествените церемонии по дипломиране на випускниците завършиха с ритуалното хвърляне на академичните барети пред сградата на Ректората и множество снимки на дипломантите с техни колеги, преподаватели, родители, приятели.