В-к "Дума" в статията си "Държавата ни не знае колко учени има" публикува интересна статистика за международно признатите научни публикации, средния брой статии на един учен и количеството публикации на 1 млн. лв. държавни разходи