Управление в динамична среда


Живеем във времена, в които динамиката на живот и работа се увеличава с всеки изминал ден. Само за няколко години станахме свидетели на огромни трансформации в цели сектори. Настоящите условия на пандемия са само още един сигнал, че трябва да сме изключително гъвкави и да умеем да работим в условия на постоянни и не винаги предвидими промени.
Как можем да се подготвим за неочакваното?
Какви са уменията, които трябва да притежаваме?
Заповядайте на предстоящата дискусия, организирана от "Заедно в час" в партньорство с "Кока-Кола ХБК България", на която ще говорим с Явор Монев, ръководител на отдел "Кафе и топли напитки", Кока-Кола ХБК България.
Регистрирай се безплатно за събитието: https://bit.ly/dynamic_management_tfb 
Явор Монев започва своя път в Кока-Кола ХБК България през 2005 г. През последните 15 години той придобива богат опит, като преминава през девет позиции в компанията - от търговски представител, ръководител на търговски екип, ръководител на екип "Ключови клиенти", ръководител на търговска зона и ръководител регион, Route-to-Market мениджър и понастоящем ръководител на отдел "Кафе и топли напитки".
Явор има богат опит в управлението на екипи и в развиване на техния потенциал. Кариерният му път в Кока-Кола ХБК България му дава възможност да е лидер както на малки екипи – състоящи се от двама души, така и на големи - най-големият от които от 100 души.

От 2010 г. "Заедно в час" работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които допринасят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. В рамките на програма за професионално и лидерско развитие те се обучават да работят като учители, придобиват педагогическа квалификация (ако нямат такава) и имат достъп до разнообразни надграждащи обучения – както за работа в класната стая, така и за бъдещото им професионално развитие.
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част от международната мрежа Teach For All, чийто подход успешно се прилага в близо 50 други държави на шест континента.