Удължен краен срок за подаване на документи по програма Еразъм+


Уважаеми студенти и докторанти,
Еразъм+ офисът при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов удължава крайния срок за подаване на документи за мобилност с цел обучение и практика за учебната 2019/2020 година до 13 декември 2019 г.
За повече информация, моля заповядайте в Центъра за международна дейност или се свържете с нас:
имейл: erasmus@uni-svishtov.bg 
телефон: (0631) 66 440