Учебна визита на целевата група от гр. Свищов по проект „Шанс за развитие“ в град Крайова, Румъния


В периода 30 – 31 май 2018 г. се осъществи учебна визита на целевата група от гр. Свищов по проект „Шанс за развитие“ в град Крайова, Румъния. В рамките на двата дни се проведоха две посещения в реална работна среда в производствени предприятия на територията на града.
На 30 май 2018 г. участниците в проекта имаха възможността да посетят фирма Попечи Утилаж Греу (Popeci Utilaj Greu), която произвежда сложно техническо оборудване и тежкотоварни машини за енергийната, металургичната, минната, дървообработващата, целулозната и хартиена индустрии. Производителят изнася 90% от производството на централата в Крайова, като сред основните му контрагенти са Сименс, Еърбъс, АББ, Форд, Дачия и др. В рамките на визитата членовете на целевата група имаха възможността да разгледат производствените цехове на фирмата, използваните машини и съоръжения, както и организацията на работата. След обиколката в специална заседателна зала беше направена обстойна презентация за фирмата, продуктовата линия и нейните основни клиенти.

 

На 31 май 2018 г. целевата група посети второ предприятие в гр. Крайова - Къминс Дженерейтър Текнолъджис (Cummins Generator Technologies), чийто предмет на дейност е производството на електрически генератори и компоненти, извършването на услуги по разрушаване, а също и възстановителни работи. След обстоен инструктаж по безопасност и осигуряването на специални предпазни облекла и обувки, членовете на целевата група разгледаха производствените помещения на фирмата. По време на визитата им бе предоставена възможността да наблюдават производствения процес и да се запознаят с операциите, извършвани от хора и машини. Бе направена и презентация на един от основните генератори, който фирмата използва за задоволяване на собствените си енергийни потребности.На същата дата се проведе и пресконференция, организирана от екипа за изпълнение на водещия партньор на проекта „Шанс за развитие“ – Университета в Крайова. На нея бяха представени извършените до момента дейности и постигнатите резултати. Участие в пресконференцията взеха доц. д-р Анелия Радулова и доц. д-р Галина Захариева - експерти по проекта от страна на СА „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, както и представители на целевата група. По време на пресконференцията на доц. Радулова бе предоставена думата за обръщение към участниците и представяне на основни акценти, свързани с изпълнението на проектните дейности и постигнатите до момента резултати от българския партньор – Стопанска академия „Д. А. Ценов“.