"Твърдата срещу мека сила ...". Покана за симпозиум в Берлин