Целогодишна възможност за платен студентски стаж в БТА

РАБОТА В БТА ЗА СТУДЕНТИ – платен стаж!
Българската телеграфна агенция (БТА) търси студенти от III и IV курс, магистри и докторанти, за участие в дигитализацията на архивите с информационни емисии на БТА.
Задачите, които ще изпълняват студентите, са обработка на данни от печатни емисии и материали в архива на агенцията, класификация и сверяване на информация, работа с електронна деловодна система/софтуерен продукт и безхартиен документооборот с цел създаване и организация на дигиталния архив.

Това е възможност за придобиване на практически опит като участниците по проекта могат да очакват впоследствие назначаване на постоянна работа в агенцията при доказана компетентност.
Процесът на дигитализация е част от проекта на Министерството на културата „Дигитализация на музейни, библиотечни и аудиовизуални фондове“ от 2021 г.
Ще се извършва в продължение на поне три години, като започва през юни 2023 г. Нужно е да изпратите CV и кратко мотивационно писмо.

За кандидатстване: schola@bta.bg 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предпочитанията са да се ангажират студенти или редовни докторанти на 4 часов работен ден на граждански договор срещу месечно заплащане от 600 лв. бруто.
Смените ще бъдат в рамките на работните дни на звеното „Исторически архиви“ (от 8 до 19 часа) след предварително уточнен график.
При необходим стаж от 120 часа, договорът може да бъде сключван за период от два месеца, при стаж от 240 часа – за период не по-голям от 4 месеца.

Обявите, публикувани от Кариерния център при Стопанска академия, могат да се следят на сайта на Стопанска академия в следните подраздели: "Кариерно развитие" и "Студентски Новини", както и фейсбук страница на Кариерния център в рубриките:  #КариеренЦентърСАиПартньори  #КариеренЦентърСАобяви #СтудентскиНовиниСА