Трима докторанти ще ръководят Студентски съвет при Стопанска академия „Д. А. Ценов” през новия мандат


Трима докторанти са в състава на ръководството на Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, което бе избрано за новия мандат. На проведеното Общо събрание на Студентски съвет, за председател бе избрана Силвия Заркова – докторант към катедра „Финанси и кредит”. Силвия завършва средно образование в родния си град Горна Оряховица, ПГЛПИ „Атанас Буров” със спец. „Банково дело”. В Свищовското висше училище придобива ОКС „бакалавър” в спец. „Финанси”, ОКС „магистър” по МП „Финансов мениджмънт”, а към настоящия момент е редовен докторант по докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”. Като възпитаник на Стопанската академия, Силвия Заркова е двукратен носител на престижното отличие на Съюза на икономистите в България „Млад икономист” – първо като студент, а след това и в категорията „докторанти”. Има множество участия в международни и национални научни форуми, и спечелени над 10 награди и отличия.В управлението през настоящия мандат Силвия ще разчита и на двамата си колеги-докторанти, избрани за зам.-председатели: Жанета Ангелова – докторант към катедра „Застраховане и социално дело”; Пресиян Василев – докторант към катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. 
Общият състав на Студентски съвет е от 18 студенти, обучаващи се в различни специалности от 1-ви до 4-ти курс, магистри и докторанти. На първото си заседание те избраха председателите на четирите комисии и набелязаха конкретни дейности по различните направления. Председател на комисията по учебно-планова и международна дейност е Венета Любенова – докторант към катедра „Маркетинг”. Комисията по културно-масова дейност и реклама оглави Станислава Каменова – II курс, спец. „Счетоводство и контрол”. За председател на комисията по социално-битови въпроси на учащите бе избрана Кристин Кръстева – IV курс, спец. „Финанси”, а комисията с ресор „Спорт” ще продължи да председателства Стефани Спасова – II курс, спец. „Стопански и финансов контрол”.
На проведеното първо работно заседание новият Студентски съвет планира дейностите си за месец декември, част от които са посветени на честването на студентския празник и на предстоящите Коледни и новогодишни празници.