Трета международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 се проведе в СА „Д. А. Ценов”

На 04 и 05 юли 2024 г. в гр. Свищов се проведе третата международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 „Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools” (HoReCa5.0). Проектът е по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор „Професионално образование и обучение” с координатор Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. В международната среща взеха участие партньорите по проекта: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM – България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия. С приветствие към участниците, транснационалната среща откри доц. д-р Христо Сирашки – ръководител на проекта.

Работата стартира с презентация, дискусия и конкретни решения относно административното управление на проекта и дейностите по разпространение (Работни пакети 1 и 5). Уточнени бяха крайната дата за изпълнение на дейностите по проекта (31 август 2024 г.) и представянето на окончателните финансови отчети от партньорите (30 септември 2024 г.). Консолидираната обратна връзка за пилотиране трябва да следва избрания шаблон и да се актуализира от всеки партньор, а дейностите по разпространение – да се докладват също по шаблон, като постоянно се допълват, поясни доц. Сирашки. Партньорите трябва да представят кратки видеоклипове и снимки от пилотирането, които да бъдат вградени в промоционалния видеоклип на проекта. По отношение осигуряване на качеството, бяха представени констатациите от предходната среща и предоставена нова връзка за онлайн оценка от всички партньори.

Срещата продължи с обсъждане на Работни пакети 2, 3 и 4, а именно: По работен пакет 2, включващ Резултат 1. ECVET съвместими учебна програма и курс на обучение и Резултат 2. Модули за електронни курсове – продължава работата по Модул 7: Успешни истории/Казуси; По работен пакет 3., включващ Резултат 3. Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението – предстои разработването на наръчник, изработването на видеоклип, който да бъде интегриран във финалния такъв и активиране на цифровия сертификат; По работен пакет 4, включващ Резултат 4. Наръчник за устойчиво обучение, създаден на базата на казуси – продължава изпълнението на задачите, свързани със създаване на интерактивен Наръчник, базиран на казуси HoReCa5.0, който да се превърне в удобен за всички потребители съветник.

Специално внимание от страна на партньорите бе отделено на подготовката за организиране на финално събитие по разпространение на резултатите от проекта, предвидено за втория работен ден – 05 юли 2024 г. Третата международна партньорска среща приключи с връчване на сертификати за участие от доц. д-р Христо Сирашки, като ръководител на проекта, от името на координатора – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България и обща снимка.