Тренинг за придобиване на ключови знания и компетенции по търговия организира катедра „Търговски бизнес“

 

На 18 април 2019 г. в ауд. 72 на СА „Д. А. Ценов“ катедра „Търговски бизнес“ организира тренинг на тема: „Асортиментни и логистични решения в търговския бизнес“, като част от научния календар на звеното. На форума присъстваха членове на катедрата, студенти в ОКС „бакалавър“ от специалност „Икономика на търговията“ и гост-лектори от търговската практика. Целта на организаторите бе да се предложи практически поглед върху изучавани теоретични постановки по профилиращи дисциплини. Обучители в проведеното мероприятие бяха г-н Желязко Иванов –специалист развитие на пазара в „Мувио Лоджистикс“ ЕООД и г-н Христо Харалабмиев – търговски представител на „Екосем България“ ООД.
 

  

 

Тренингът откри и ръководи доц. д-р Теодора Филипова – научен секретар на катедрата. Практически опит, умения и ноу-хау пред студентите представиха:

 • Г-н Желязко Иванов представи дружеството, основано под името „Бултранспорт Лоджистик енд Сървисиз” ЕООД през 2002 г. със седалище в София и понастоящем част от холдинга „ВМ Финанс Груп” АД. Компанията управлява логистични центрове в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. „Мувио Лоджистикс” ЕООД консултира партньорите си в изготвяне на анализи за ефективността на логистичната им дейност, като активно предлага решения за подобряване веригата на доставките. Стремежът е подсигуряване на партньорите с логистични решения, в подкрепа на бизнеса, при оптимално качество на предоставяните услуги.

  

По отношение на дискутираната проблематика г-н Иванов открои предимствата на компанията, в унисон с очакванията на клиента, в следните насоки:

 • национално покритие със срок до 24 часа от получаване на заявката до извършване на доставката до клиента;
 • цялостна оценка на веригата на доставки чрез разглеждане на всички възможни опции за оптимизиране на стоковите наличности и намаляване разходите за логистика;
 • привличане на широк кръг от клиенти чрез предлагане на богато разнообразие от бързо- и бавнооборотни стоки;
 • като гаранция за договореното качество се предлага подписването на детайлно споразумение за нивото на обслужване (SLA);
 • физическа дистрибуция и логистика до търговски вериги с национално и регионално покритие, както и до крайни клиенти в национален мащаб, включително „Петролен канал”;
 • система за покупки на стока и управление на складови наличности, гарантираща минимум 97% точност на изпълнение на заявките от клиенти;
 • специфично know how, което e свързано с успешната обработка и комбиниране на портфолиата на голям брой български и международни компании, което снижава логистичните им разходи при извършване на доставките до техните клиенти;
 • по отношение на България – логистично покритие на цялата страна.

 

 • Г-н Христо Хараламбиев представи предприятието, специализирано в производството на брашна на каменна мелница, био и натурални продукти. Седалище и управление на дейността – с. Стамболово, обл. Велико Търново. Дейността на компанията се развива върху собствени терени, в сърцето на Дунавската равнина, където се отглеждат специално подбрани сортове пшеница, ръж, лимец, царевица, нахут, спелта, ечемик и тритикале. Получените зърна се смилат на каменна мелница, за да се запазят в максимална степен всички полезни витамини, ензими, минерали, фитохимикали и фибри. Всеки плик с натурално брашно се пакетира ръчно. Основната цел на мениджмънта е да предостави на хората качествен продукт и здравословно хранене.

По отношение на асортимента, снабдяването и пласмента, г-н Хараламбиев акцентира върху следните основни пунктове:

 • проучване нагласите на потребителите за консумация на био храни;
 • вариации за определяне дължината и ширината на асортимента;
 • избор на търговски обекти, с които предприятието работи;
 • локации в страната и възможности за осигуряване на навременни доставки;
 • предизвикателства пред лицата, отговарящи за търговското представителство на компанията;
 • възможности за разширяване на портфолиото и обслужването на клиентите.

 

Дискусии относно демонстрираните търговски практики възникнаха в следните насоки: какъв подход за формиране и за оптимизиране на асортимента се прилага; каква е цената на поддържане на гама от биопродукти; каква е ефективността на ръчния, спрямо механизирания труд; какви методи се използват за изчисляване на показатели, свързани с доставния и с пласментния процес; как се подхожда при разработване на пазара.