Тренинг на тема: „Влияние на търговското представителство върху ефективността на продажбите” организира катедра „Търговски бизнес”

Катедра „Търговски бизнес” проведе на 14 октомври 2023 г. тренинг с представител от практиката на тема: „Влияние на търговското представителство върху ефективността на продажбите” пред студенти от специалност „Икономика на търговията”. Обучението се проведе в специализирана учебна аудитория по търговия (72 ауд.) в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, като част от мероприятията, включени в Научния календар на катедрата.
Гост-лектор от практиката беше Бисер Костадинов, търговски представител, регион Плевен на „Загорка” АД – Стара Загора.

Представяйки пивоварната на „Загорка” АД, която има над 120-годишна история и е част от глобалното семейство на HEINEKEN, гост-лекторът сподели, че компанията е с най-голямо международно присъствие в света и предлага повече от 300 международни и локални марки бира и сайдер. В нея са заети над 85 000 работници и служители от 190 различни държави. „Загорка” АД е една от най-иновативните компании в бранша и има амбицията да бъде най-зеления пивовар в България, като организира различни инициативи, насочени към опазване на околната среда и социално значими проблеми.

Бисер Костадинов запозна аудиторията с ролята на търговския представител в процеса на изграждане на успешни взаимоотношения с клиентите, както и организационната философия, свързана с привличането, поддържането и подобряването на взаимоотношенията на клиентите с компанията. Той представи различни търговски подходи и добри практики за подобряване на продажбите, които са насочени към преговарянето с нови и задържането на вече съществуващи клиенти, с цел запазване и разширяване на пазарния дял и генериране на печалба. Особено внимание той отдели на възможностите за популяризиране на марките и ползите от тяхното развитие в условията на бързопроменяща се и конкурентна бизнес среда. Според лектора, пазарната разпознаваемост на продуктите на пивоварната е водещ фактор, влияещ върху отчитаното равнище на ефективност на продажбите.

След интересната и всеобхватна презентация студентите от специалност „Икономика на търговията” взеха активно участие в проведената дискусия и зададоха множество въпроси към гост-лектора Бисер Костадинов. Обучаемите в проведения тренинг изразиха удовлетвореност от споделените реални примери от търговската практика и възможности, очертаващи мястото и значението на търговския представител при повишаване ефективността на продажбите.