Тържествени церемонии по връчване дипломите на завършилите ОКС “бакалавър” през м.юни 2018 г


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии по връчване на дипломите за висше образование на завършилите ОКС “бакалавър” през м.юни 2018 г от всички факултети ще се състоят както следва:

  • Факултет "Стопанска отчетност" - 22.11.2018 г. /четвъртък/ по следния ГРАФИК
  • Факултет "Производствен и търговски бизнес" - 23.11.2018 г. /петък/ по следния ГРАФИК
  • Факултет "Финанси" - 13.12.2018 г. /четвъртък/ по следния ГРАФИК
  • Факултет "Мениджмънт и маркетинг" - 14.12.2018 г. /петък/ по следния ГРАФИК