Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “магистър”, защитили през месец април 2018 г.“


Уважаеми дипломанти,
информираме Ви, че тържествената церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС „магистър”, защитили през месец април 2018 г., ще се състои на 16.11.2018 г. (петък) от 10:30 часа в ауд. 1 Аула /Ректорат/ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
 

16 ноември 2018 г.

(петък)

РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

(икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“)

Церемония

Факултет „Стопанска отчетност“, Факултет „Производствен и търговски бизнес“, Факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и Факултет „Финанси“


08:20-09:30 ч.08:20-09:00 ч.

 

09:01-09:30 ч.

 

Полагане на подпис върху дипломата за висше образование

(Факултетски корпус – Централен вход, ет. 1)

Факултет „Стопанска отчетност“ и Факултет „Производствен и търговски бизнес“

Факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и Факултет „Финанси“

08:30-10:00 ч.

Получаване на ритуални тоги

Корпус Запад – ауд. 304, ет. 1 (в ляво от Ректората)

10:30-12:00 ч.

Връчване на дипломите в ауд. 1

12:00 ч.

Тържествена снимка на випуска пред Ректората

12:00-13:00 ч.

Връщане на ритуалните тоги