Свищовските студенти ще плащат половин такса за общежитие в периода на извънредното положение


Поредна инициатива в помощ на студентите реализира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. По молба на Студентския съвет, ректорът на Свищовското висше училище – проф. д-р Марияна Божинова издаде заповед за редуциране на таксите за студентските общежития. Според заповедта, през месеците април и май 2020 г. настоящите студенти ще заплащат само 50% от месечния наем за ползване на общежитията. Реновираните студентски общежития в Свищов, които са в непосредствена близост до учебния кампус, осигуряват всички необходими социално-битови условия и удобства за живота на студентите. В блока има помещения с автоматични перални и сушилни, обособени са и кътове за отдих. Голяма част от стаите и терасите имат прекрасна гледка към река Дунав. 
Заповедта на ректора за редуциране на наема за общежития през двата месеца с 50% за настоящите студенти, става факт малко след взетото решение от Академичния съвет за предоставяне на студентските общежития за безплатно ползване от първокурсниците през цялата учебна 2020-2021 г., които ще бъдат записани в редовна форма на обучение по държавна поръчка. „Доброто също може да бъде заразно” – коментира председателят на Студентския съвет – докторант Силвия Заркова. От името на всички свои колеги тя благодари на Академичното ръководство за поредната подкрепа към свищовските студенти.