Свищовски студенти за поредна година участваха в престижното национално състезание за финансови аналитици CFA Research Challenge


Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година участваха в престижното национално състезание за финансови аналитици „CFA Research Challenge”. В състезанието, организирано от CFA Institute Bulgaria, участие взеха отбори и десетки студенти от икономическите висши училища и стопански факултети от цялата страна. За поредното силно представяне на отбора от свищовски студенти, номиниран от катедра „Финанси и кредит”, се пребориха третокурсниците от спец. „Финанси” Екатерина Ангелова (стипендиант на „Банка Пиреос България” за 2017/2018 уч. г.), Христина Ангелова и Димитър Веселинов, и капитанът на отбора Васил Филев – IVк., спец. „Стопански и финансов контрол” (председател на Студентски съвет – организацията, оказала финансова подкрепа за участието на отбора в етапа от състезанието, проведен в София). За ментор от страна на катедра „Финанси и кредит” бе определен гл. ас. д-р Димитър Костов, а за методически консултант д-р Калоян Петков, участник в състезанията в предходни години. Организаторите на състезанието ангажираха за консултант от практиката на свищовския отбор Явор Ганев, експерт „Кредитен риск” в ING Банк.

 

Първата среща, в която отборите получиха заданието си, се проведе на 24.11.2017 г. в Централното управление на ЦКБ в София. Мястото бе подбрано съвсем не случайно, тъй като тазгодишната задача беше особено предизвикателна и изискваше отборите да оценят холдингът-майка на ЦКБ – публичното дружество „Химимпорт“ АД. Съгласно стриктните правила на състезанието, оценката на съответното дружество се извършва по точно определен подход чрез използване на набор от аналитични модели. Крайният очакван резултат е отборите да направят аргументирана препоръка за акциите на анализираното дружество с три опции: BUY, SELL или HOLD с краткосрочен инвестиционен хоризонт.
Студентите от СА „Д. А. Ценов” приложиха комплекс от аналитични модели и оценъчни техники, изучавани в бакалавърските курсове по „Финансов анализ”, „Финанси на фирмата”, „Инвестиции”, „Управление на портфейла” и „Бизнес оценяване”. Практически подготовката на свищовския отбор бе резултат и от устойчива работа на преподаватели и ментори по развитие на академичните курсове с финансово-аналитична насоченост. Програмата по учебната дисциплина „Финансов анализ”, по която се обучават свищовските студенти, е съобразена с програмата за обучение на сертифицирани финансови анализатори (CFA) още от 2002 г. Тогава пионерно в академичен учебник е включен компакт диск с обучаващи материали, като за съавтор в курса е включен и проф. Джони Холст от университет в Гьотинген. Централно място в работата на отбора заемаше метода за оценка на свободните парични потоци към капитала (FCFE), както и методи за сравнително оценяване, посредством пазарни множители. Наред с това бяха анализирани макроикономическата среда, финансовото състояние на дружеството чрез стандартни коефициенти и др. методи, позволени от условията на състезанието. Многоседмичният труд на свищовските студенти бе оформен в текстов доклад с обем 10 стр. и изпратен до оценяващата комисия на 17.02.2018 г.
Заключителният етап на състезанието се проведе на 02.03.2018 г. в Парк-хотел „Москва” в София. Конкуриращите се отбори представиха резултатите си в презентация изцяло на английски език за лимитирано време от 10 мин. пред компетентно жури от CFA асоциацията в България с председател Калин Методиев от финансова група „Карол”. Отборът от свищовски финансови аналитици отново изпъкна с добра презентация и най-вече с изчерпателното изследване, резултат от което беше инвестиционна препоръка „HOLD” за акциите на „Химимпорт”.
„Отличното представяне на нашия отбор е поредна оценка както за качеството на учебния процес в свищовската академия, така и за личните качества на ангажиралите се с предизвикателствата на състезанието студенти”, коментира менторът на отбора от Стопанска академия, гл. ас. д-р Димитър Костов. Той поясни, че според условията на състезанието, няма класиране, а се избира само един отбор от всички участвали, който да продължи в международната студентска надпревара, организирана от CFA Institute. Свищовските студенти, участвали в това престижното състезание на национално ниво ще получат сертификат за участие.