Свищовски студенти участваха в работна среща на НПСС с министъра на образованието


Представители на новия състав на Студентски съвет при Стопанска академия участваха в третото Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПССРБ), на което домакин бе Шуменският университет. Свищовското висше училище бе представено от председателя на Студентски съвет – Никита Йорданов, зам.-председателя – Мария Аврамова и председателя на комисията по учебно-планова и международна дейност – Костадинка Шуманова.
В първата работна среща взе участие и министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев. По време на срещата бяха представени основни акценти в законопроекта за държавния бюджет. Дискутирани бяха промени в Закона за висшето образование и участието на студентите в акредитационните комисии към Националната агенция за акредитация. Студентите поставиха и конкретни въпроси, свързани с техните общности. В рамките на проведеното заседание на Общото събрание бе попълнен състава на осемте постоянни комисии към НПСС и в четири от тях бяха избрани свищовски студенти. Мария Аврамова и Никита Йорданов ще бъдат в комисията по учебна и научна дейност, като Мария ще бъде и в комисията по културна дейност и масови мероприятия, а Никита – и в комисията по социално-битова дейност. Костадинка Шуманова бе избрана в комисията по международна дейност.
Делегатите на Общото събрание на НПСС обсъждаха и предстоящото награждаване на победителите в тазгодишния конкурс „Студент на годината”. Поредното, 12-то издание за присъждане на националния приз, което отново е под патронажа на Министъра на образованието и науката, ще се проведе в средата на м. декември. Преди церемонията по награждаване, в София ще се състои и следващото заседание на Общо събрание на НПСС.