Свищовската академия ще си сътрудничи с държавен университет в Република Косово

Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Университет „Хаджи Зека” – Печ, Р Косово. Документът бе подписан на 31.03.2022 г. в Косово от ректорите на двете висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА) и проф. д-р Арманд Красничи (УХЗ). При официалната си визита, ректорът на Свищовската академия бе придружен от проф. д.н. Борислав Борисов, координатор на връзките на СА „Д. А. Ценов” с научни и обществени организации в България и район Западни Балкани. На церемонията по подписване на документа за сътрудничество присъстваха и преподаватели от университета-домакин, защитили докторската си степен в Свищовската академия.


Според основната цел на Меморандума, двата университета ще засилват, промотират и развиват сътрудничество помежду им, включително и в областта на научните изследвания. В конкретен план се предвижда:

1. Обмяна на академичен и неакадемичен персонал;
2. Реализиране на студентски мобилности и студентски изследвания;
3. Организиране на симпозиуми, конференции и срещи по проблеми на научните изследвания;
4. Обмяна на информация в областта на преподаването, студентските дейности и научните институции;
5. Промотиране на информация за дейността на партньорите на web страниците на двата университета;
6. Реализиране на съвместни изследователски проекти по въпроси от взаимен интерес;
7. Съвместно участие и кандидатстване за средства, предназначени за образование и научни изследвания.
Меморандумът се сключва за срок от пет години, след което може да бъде подновен.

На проведената среща, двамата ректори обсъдиха и възможности за съвместно обучение на студенти по бакалавърски и магистърски програми. Сериозен акцент в разговорите бе и обучението на докторанти от Косово в Стопанска академия „Д. А. Ценов – Свищов.