Свищовската академия предизвика средношколците с национален конкурс за есе, посветен на виртуалния и реалния туризъм

Национален конкурс за ученическо есе на тема „Виртуалният туризъм ще измести ли реалния туризъм?” проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организиран от катедра „Икономика и управление на туризма” със съдействието на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Конкурсът, който се проведе в електронен, неприсъствен формат, предизвика средношколци от 15 училища. Със свои разработки по зададената от катедрата-организатор тема, в конкурса участваха ученици от 11 и 12 клас от: НПГ „Димитър Талев” – Гоце Делчев; ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново; ПГ по лека промишленост и туризъм – Казанлък; ПГ по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа; ПГИ „Алеко Константинов”, СУ „Йордан Йовков” и СУ „Отец Паисий” – Кърджали; СУ „Д. Маринов” – Лом; Финансово-стопанска ПГ „Васил Левски” – Монтана; ПГ по транспорт „Проф. Цв. Лазаров” – Плевен; ПГИ „Робер Шуман” – Разград; ПГССИ „ Христо Ботев” – Свиленград; ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов; Професионална гимназия по икономика и СУ „Йоан Екзарх Български” – Шумен. Всеки участник имаше право да се представи само с едно есе, като нямаше ограничения за броя на участниците от едно училище.
 

Организаторите на националния конкурс са впечатлени от способността на учениците да аргументират своите тези, включително и посредством контратези, както и да обосновават логично и последователно авторова позиция. Благодарят за проявения интерес към конкурса на всички участници и на техните учители. Ученическите есета оцени тричленно жури от академични преподаватели и представител на практиката: проф. д-р Марияна Божинова – преподавател към катедрата-организатор и ректор на Свищовската академия; доц. д-р Петя Иванова – ръководител катедра „Икономика и управление на туризма”; Росен Маринов – директор Дирекция „Култура и културно наследство” при Община Свищов. Първо място журито присъди на Мария Бозова от НПГ „Димитър Талев” – Гоце Делчев. Второ място зае Димитър Димитров от СУ „Йоан Екзарх Български” – Шумен, а на трето място се класира Силви Пламенов от ПГ по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа. Победителите в националния конкурс ще бъдат отличени с грамоти, а всички участници получават поименен сертификат, който им дава правото да бъдат приети за студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” по желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 
По решение на Академичния съвет, всички записани за учебната 2020-2021 година първокурсници в редовна форма по държавна поръчка ще могат безплатно да бъдат настанени в реновирани студентски общежития, които са в непосредствена близост до учебния кампус. Организаторите споделиха очакване участниците в конкурса да продължат своето образование в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, като припомниха, че освен в редовна, обучението в ОКС „бакалавър” се осъществява също в задочна и в дистанционна форма.