Свищовската академия бе домакин на форуми в рамките на проект „Инкубатори за Иновативни Предприятия”

Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе домакин на двудневен форум, посветен на иновативните предприятия. В резултат на подписан през 2022 г.  четиристранен меморандум между сдружение „Асоциация за международно обществено развитие”, сдружение „Асоциация на младите учени”, факултет „Финанси” при СА „Д. А. Ценов” и академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, Свищов бе сред десетте града на България, домакини на кръгли маси за иновативни предприятия по програма Еразъм+. Проектната инициатива „Инкубатори за Иновативни Предприятия” 2022-3-BG01-KA154-YOU-000094123 се осъществява по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от сдружение „Асоциация за международно обществено развитие”, в партньорство с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД и Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Приветствие към участниците и организаторите от името на ректора на Стопанската академия – проф. д-р Марияна Божинова, и от академичното ръководство поднесе доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”. От страна на организаторите участие като лектори и модератори взеха Вадим Рошманов, председател на контрактора на проекта, доц. д-р Теодор Атанасов от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, д-р инж. Дочка Василева от Фонда на фондовете, доц. д-р Иван Станков от ТУ-София и Данаил Петров, предприемач.


Събитието бе с двудневен формат (25-26.02.2024 год.) и включваше лекционен модул с работни ателиета през първия ден, последван от заключителен дискусионен панел през втория ден. Възможността за участие във форума като целева група бе дадена на 27 студенти от СА „Д. А. Ценов” и средношколци от свищовски училища. Организаторите представиха лекционни модули по следните дискусионни теми:  Трансфер на иновации и добри европейски практики; Възможности за финансиране от Фонда на фондовете; Регионални и местни механизми за финансиране на старт-ъп и иновативни проекти;  Модели на сътрудничество на национално и европейско равнище: образование – бизнес – млади учени, и др. По време на следобедните занимания в неделния ден бяха проведени интерактивна игра, презентация „The Art of Pitching”, както и особено атрактивната работа по групи по създаване и представяне на идейни бизнес проекти.


През втория ден, с участие на представители на местното самоуправление, зам.-ректори, декани, директори на центрове, ръководители и научни секретари на катедри, преподаватели, докторанти, студенти и учители, се проведе кръгла маса между заинтересовани страни от бизнеса, администрацията, образованието и науката. На кръглата маса в зала „Ректорат” Вадим Рошманов представи проекта и специално подчерта важността на подписания през 2022 год. меморандум като основание и повод за определяне на Свищов като целеви академичен град по проект „Инкубатори за Иновативни Предприятия”, наред с осем областни центъра и столицата София. „Свищов има огромен потенциал за развиване на добри идеи на младите хора на локално ниво”, каза Вадим Рошманов говорейки за постигнати добри резултатите при работата с младите хора в Стопанската академия.
Инж. Дочка Василева от Фонда на фондовете представи възможностите за финансиране през новия програмен период за градско развитие, дигитализация и енергийна ефективност. Тя поясни какви инструменти са планирани за висшето образование в сферата на научните изследвания и финансиране на старт-ъпи на студенти.
През двата дни на форума активно участие взеха зам.-ректорът доц. Пантелеева и ас. д-р Силвия Заркова – член на Асоциацията на младите учени и преподавател в катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”.
В знак на удовлетвореност от позитивните резултати четиристранният меморандум бе преподписан от представителите на партниращите си страни в лицето на проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси”, и Вадим Рошманов, председател на Сдруженията.