Свищовска студентка е победител в конкурс за именни стипендии на Фондация „Еврика”


Беатрис Любенова – студент в магистърска програма „Финансов мениджмънт” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е победител в тазгодишния конкурс за именни стипендии на Фондация „Еврика” в направление икономика. Свищовската студентка е отличена за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката, на името на акад. Евгени Матеев. Беатрис е сред отличниците на Стопанска академия, дипломирали се през 2017 г. в ОКС „бакалавър” с успех Отличен 6.00.Сертификати за стипендиите на победителите бяха връчени на официална церемония в Националния политехнически музей – гр. София, от Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество. Гости на тържеството бяха още: Таня Михайлова – зам. министър на образованието и науката; Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; проф. Георги Михов – ректор на ТУ – София; проф. Виктор Златков – ректор на МУ – София; доц. Николай Нинов – зам. ректор на СА „Д. А. Ценов” – Свищов; проф. Ренета Божанкова – зам.-ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”; доц. Константин Константинов – зам.-ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски”; декани и зам.-декани от университетите на стипендиантите; членове на специализираните комисии за определяне на стипендиантите; членове на Съвета на Фондация „Еврика”; общественици от партньорски организации и студентски съвети.
Вече двадесет и осем години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. За четвърти път се присъждат и специални стипендии „Хуауей ИКТ”, за което Фондацията е получила дарение от „Хуауей Технолоджис България” ЕООД.
В своето слово, Мария Габриел поздрави младите хора за спечелените стипендии и подчерта, че е много вдъхновяващо да се видят толкова светли умове и талант в днешното ни поколение. „Те въплъщават това, от което се нуждаем най-много днес – отлични умения, новаторски идеи, истинска визия”, каза Мария Габриел. Приветствия към студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката – стипендианти на Фондация „Еврика”, отправиха Таня Михайлова, акад. Кирил Боянов и други гости на церемонията.

 

Веднага след официалната част на церемонията по награждаване на стипендиантите, в неформален разговор, от името на академичното ръководство и цялата академична общност в Свищов, доц. Нинов отправи официална покана към Мария Габриел за изнасяне на публична лекция пред свищовските студенти през пролетта на 2018 година. Поканата бе приета и еврокомисарят пое ангажимент да включи в своята натоварена програма бъдещата си визита в Стопанска академия, в годината, когато Република България за първи път ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз.
Повече информация за събитието можете да намерите тук: http://www.evrika.org/?p=2862