Студентско състезание по счетоводство се проведе в Стопанска академия

Студентско състезание по счетоводство организира катедра „Счетоводна отчетност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Състезанието се проведе в изпълнение на научния календар на катедрата за учебната 2018/2019 г. и в него взеха участие 61 студенти от трети курс на специалност „Счетоводство и контрол”.
По време на състезанието участниците решаваха индивидуално казус от счетоводната практика.
Резултатите бяха оценени от комисия в състав от преподаватели към водещата специалността катедра: проф. д-р Атанас Атанасов –  ръководител на катедра „Счетоводна отчетност”; доц. д-р Галина Чиприянова – научен секретар на катедрата; доц. д-р Станислав Александров; гл. ас. д-р Ралица Данчева.

На петимата най-добре представили се участници бяха връчени грамоти и сувенири с инициалите на катедрата-организатор. С награди бяха отличени Биляна Тодорова, Теодора Бонева, Дияна Георгиева,  Калинка Тодорова и Емел Мехмед. След награждаване на призьорите, проф. д-р Атанас Атанасов поздрави всички участници, като отправи към тях пожелания за успех в по-нататъшното им обучение в специалност „Счетоводство и контрол” на свищовското висше училище и бъдеща професионална реализация в областта на счетоводството.