Студентите от специалност "Застраховане и социално дело" успешно положиха своя държавен изпит

Студентите 4 курс, изучавали специалност „Застраховане и социално дело“, успешно положиха своя държавен изпит и вече с гордост могат да се представят като бакалавър на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Изпитните комисии бяха в състав – преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело“ и специалисти от практиката. Председателите на изпитните комисии доц. д-р Венцислав Василев и доц. д-р Пламен Йорданов споделиха, че резултатите от проведения изпит са много добри. Зам.-ректорът на Стопанска академия доц. д-р Румен Ерусалимов, който е и член на катедра „Застраховане и социално дело“, призова всички успешно издържали държавния изпит да продължат своето образование и в ОКС „магистър“ в една от 44 магистърски програми, които Академията предлага.

Студентите благодариха на своите преподаватели за усилията, които полагаха през годините на тяхното обучение и за съпричастността им към техните проблеми. Преподавателите от едноименната катедра изразиха надежда, че отново ще се срещнат със своите възпитаници и ги призоваха да не забравят своите студентски години, приятелствата, които установиха тук и разбира се своята Алма матер Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.